Placówka Wsparcia Dziennego

W ramach programu Placówki Wsparcia Dziennego organizowana jest pomoc w nauce szkolnej, dzieci i młodzież, uczestnicy programu mogą wykonać w placówce prace zadane do domu, nadrobić zaległości szkolne i wykonać …