Spotkanie opłatkowe w Świetlicy KARAN

Jak co roku Stowarzyszenie KARAN spotkało się na tradycyjnym opłatku, który zgromadził dzieci z placówki wsparcia dziennego, pacjentów z Domu Zacheusza, pracowników, oraz przyjaciół i naszych dobroczyńców. Opłatek rozpoczął się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Edwarda Rysztowskiego, Panu Bogu zawierzano wszystkich podopiecznych i ich rodziny, pracowników i naszych dobroczyńców i podmioty, z którymi od kilkunastu lat współpracujemy. Składając sobie życzenia łamano się opłatkiem, było wiele wzruszeń, dzielenia się wspomnieniami. Oczekiwano św. Mikołaja, który przybył z prezentami, o nikim nie zapomniał. Wspólne kolędowanie wprawiło wszystkich w świąteczny nastrój. Koncert prowadzony był przez Państwa Marcinkiewicz.