„Przyjdzie czas, gdy za całe bogactwo

będziemy mieli jedynie to, cośmy dali”

  • Jest placówką o charakterze edukacyjno – terapeutyczno – diagnostycznym. Usług udziela od 20 lat.
  • Prowadzi zajęcia profilaktycznie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Zapewnia możliwości nabywania nowych umiejętności i doświadczeń dla osób pracujących wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców
  • Świadczy wszechstronną pomoc uczniom, nauczycielom, pedagogom, psychologom i rodzicom w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym
  • Organizuje szkolenia dla osób chcących tworzyć alternatywy wobec struktur dysfunkcyjnych
  • Posiada odpowiednio przygotowaną kadrę teoretyków i praktyków pracującą nowoczesnymi i bezpiecznymi metodami, wykorzystującą najnowszą wiedzę i doświadczenia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień obowiązującą w kraju i na świecie

Dyrektor Centrum Profilaktyki KARAN – mgr Łukasz Sierżęga

Kontakt: ul. Królewiecka 197, 82-300 Elbląg tel. 885-496-949