W ramach programu Placówki Wsparcia Dziennego organizowana jest pomoc w nauce szkolnej, dzieci i młodzież, uczestnicy programu mogą wykonać w placówce prace zadane do domu, nadrobić zaległości szkolne i wykonać dodatkowe zadania szkolne pod opieką wykwalifikowanej kadry.

W ramach programu  realizowanego  w Placówce Wsparcia Dziennego podopieczni mogą uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych, rozwojowych, informacyjno-edukacyjnych i rozwijających zainteresowania. W placówce realizowane są również warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty uczące się jak sobie radzić ze stresem i jak rozwiązywać konflikty.

Młodzież otrzymuje informacje na temat budowania własnego systemu wartości, uczy się jak podejmowania dobrych decyzji, asertywności, umiejętności obrony swojego zdania, budowania pewności siebie i wzmacniania poczucia własnej wartości, odkrywania swoich mocnych i słabych stron.

Staramy się zapewnić dzieciom:

  • przebywanie w życzliwym, pogodnym, bogatym w wartości i uporządkowanym środowisku,
  • pomoc w zakresie nauki szkolnej,
  • zmniejszenie zagrożenia uzależnieniem,
  • organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • organizacja zajęć okolicznościowych i integracyjnych (Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka),
  • możliwość rozwijania zainteresowań: plastycznych, sportowych, teatralnych,
  • naukę umiejętności nawiązywania kontaktów.

W placówce prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci m.in. intelektualne, plastyczne, muzyczne, sportowe.  Szczególnie jednak ważne są zajęcia socjoterapeutyczne. Placówka Wsparcia Dziennego jest czynna od poniedziałku do piątku.

ZAKRES I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

  1. Zajęcia świetlicowe w ciągu roku szkolnego.
  2. Praca z rodzicami dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym.
  3. Kolonie letnie.

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia KARAN

kościół Bożego Ciała

82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 29

tel. 55 235 75 53