Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
KARAN – Oddział Elbląg

 

Adres: ul. Robotnicza 29, 82-300 Elbląg

Adres do korespondencji: ul. Królewiecka 197, 82-300 Elbląg

Telefon: 55 232 78 93, 885 496 949

Email: karan@karan.elblag.pl

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny
KARAN „Dom Zacheusza”

 

OŚRODEK STACJONARNY

Adres: ul. Królewiecka 197, 82-300 Elbląg

Telefon: 885 411 275

Email: karan@karan.elblag.pl

 

REJESTRACJA PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Adres: ul. Królewiecka 197, 82-300 Elbląg

Telefon: 885 496 949

Email: karan@karan.elblag.pl

 

ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Adres: ul. Królewiecka 197, 82-300 Elbląg

Telefon: 885 496 949