Zaproszenie

Zaproszenie

na

Konferencję Regionalną

Uzależnienia behawioralne

– profilaktyka i leczenie

 

Data konferencji

21.11.2014 r.
Miejsce
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
ul. Bożego Ciała 10
KONFERENCJA REGIONALNA
Uzależnienia behawioralne – leczenie i profilaktyka
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
21.11.2014 r., Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
Komitet Naukowy Konferencji: prof. dr hab. Wojciech Cichy, prof. dr hab. Jacek Błeszyński, prof. dr hab. Ewa Florek, prof. dr hab. Janusz Morbitzer, prof. nadzw. dr hab. Ditta Baczała, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. dr hab. Urszula Dudziak, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cudak, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. nadzw. dr hab. Roman Sieroń, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. nadzw. dr hab. Paweł Prufner, prof. nadzw dr hab. Elżbieta Sałata, dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz, dr Wojciech Piestrzyński, dr Dariusz Sarzała, dr Bronisław Paweł Rosik, dr Jan Malinowski, dr Wiesław Bożejewicz, dr Eugeniusz Moczuk, dr Danuta Morańska, dr Andrzej Gołębiowski, doc. dr Sylwester Bębas, dr Barbara Pisarska, dr Eulalia Adasiewicz, dr Tomasz Safjański, dr Katarzyna Świerszcz, dr Marek Dziewiecki, dr Zuzanna Jeziorska, dr Jurij Płyska
8:15–9:00 Rejestracja uczestników
9:00–9:15 Otwarcie konferencji, prezentacja programu
9:15–9:45 Wsparcie duchowe w leczeniu i postrehabilitacji osób uzależnionych
mgr Bożena Bereda
9:45–10:15 Komunikacja interpersonalna a efekty terapii
mgr Dorota Szczęsna
10:15–10:45 Prezentacja lokalnych zasobów instytucjonalnych w profilaktyce i leczeniu uzależnień behawioralnych. Działania realizowane przez NZOZ Karan w Elblągu związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień behawioralnych
ks. mgr Edward Rysztowski
10:45–11:15 Uzależnienie od telefonu komórkowego. Zjawisko i uwarunkowania
dr Dariusz Sarzała
11:15–11:35 Przerwa kawowa
11:35–12:15 Zażywanie narkotyków w sieci
mgr Leszek Roszczenko
12:15–12:45 Psychospołeczne aspekty komunikacji z osobą uzależnioną
mgr Ewa Mażul
12:45–13:30 Zawirowany świat. Przyczynek do etiologii współczesnych uzależnień i zachowań ryzykownych
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko
13:40–14:00 Doświadczenia Stowarzyszenia KARAN w terapii uzależnień
dr Bronisław Paweł Rosik
14:00–14:45 Panel dyskusyjny
moderator: prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko
14:45–15:00 Zakończenie konferencji

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny

serdecznie zaprasza do udziału w
Konferencji Regionalnej
Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie
która odbędzie się w dniu
21.11.2014 r. w Elblagu
Konferencja jest poświęcona zagrożeniom związanym z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi. W trakcie jej trwania zostaną zaprezentowane metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów, wypracowane dla omawianych uzależnień. Celem spotkania będzie podjęcie dyskusji dotyczącej zagrożeń, związanych z uzależnieniami behawioralnymi w regionie, oraz zdefiniowanie potrzeb i kierunków działań, umożliwiających zapobieganie i przeciwdziałanie tym zjawiskom.
Konferencja jest adresowana do: przedstawicieli jednostek, instytucji, urzędów państwowych, samorządu terytorialnego, zobowiązanych do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działania profilaktyczne i terapię uzależnień, a także reprezentantów innych grup zawodowych, np. lekarzy, pielęgniarek, policjantów, strażników miejskich, pedagogów, nauczycieli.
Projekt Konferencje Regionalne „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie” jest współfinansowany ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne.
Serdecznie zapraszamy!
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 07.11.2014 r., wysyłając formularz zgłoszeniowy.
Formularz można pobrać ze strony: www.karan.pl zakładka „Konferencje”.
Liczba miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt:
 
Elblag
ul. Królewiecka 197
tel. +48 55 649 69 49
Koordynator Konferencji
 
Magdalena Decyk
tel. +48 55 649 69 49
Projekt Konferencje Regionalne „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie” jest współfinansowany ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *