Poradnie Leczenia Uzależnień

Nasza poradnia zatrudnia lekarzy, psychologów oraz specjalistów terapii uzależnień. Wszyscy posiadają przynajmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy klinicznej.

Ze świadczeń Poradni mogą korzystać następujące grupy osób:

  • osoby uzależnione od substancji chemicznych jak i czynności (hazard, gry komputerowe i inne.)
  • osoby nadużywające alkoholu, narkotyków,
  • osoby bliskie osób uzależnionych.

W ramach działań Poradni proponujemy:

  • diagnozę,
  • konsultacje psychiatryczne,
  • terapie indywidualną,
  • terapię rodzinną, małżeńską,
  • terapię grupową.

Pacjentów przyjmujemy: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00.

Do przyjęcia w naszej poradni nie jest potrzebne skierowanie. Koszty związane z leczeniem są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Wszystkie osoby potrzebujące zapraszamy do korzystania z udzielanych przez nas świadczeń.