Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza”

 

Ośrodek Rehabilitacyjny dla  Uzależnionych
od Substancji Psychoaktywnych

Celem pracy Ośrodka jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość oraz ich rodzinom.

Leczeniem młodzieży zajmuje się wykwalifikowana, doświadczona kadra. Zatrudniamy lekarzy psychiatrów, seksuologa, psychologów, specjalistów terapii uzależnień, certyfikowanych trenerów ART, pedagogów.

Do naszego ośrodka przyjmujemy uzależnioną młodzież do 20 roku życia. Ośrodek jest koedukacyjny, posiada 29 miejsc. Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza. Koszty leczenia są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, konieczne jest potwierdzenie ubezpieczenia.

Wszystkie osoby potrzebujące zapraszamy do korzystania z udzielanych przez nas świadczeń.