Misją Stowarzyszenia KARAN jest niesienie pomocy terapeutycznej i psychologicznej, socjalnej i moralnej osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej (rodzinom, dzieciom, młodzieży i osobom starszym); w szczególności osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, narażonym na przemoc i agresję oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Główne cele organizacji

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się patologii społecznych, w tym zwalczanie uzależnień, przestępczości, przemocy skierowanej ku dzieciom,
  • korekcja i kompensacja braków emocjonalnych, osobowościowych i fizycznych związanych z sytuacją społeczną dzieci i młodzieży,
  • promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych,
  • edukacja w zakresie profilaktyki osób uzależnionych.