Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnienia od różnego rodzaju środków narkotycznych oraz pogłębianiem wartości moralno duchowych.

KARAN jest pierwszą i największą organizacją pozarządową o profilu katolickim, nastawioną na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych.

Praca na rzecz osób dotkniętych problemem narkomanii jest niezwykle ważna. Narkomania staje się dziś problemem społecznym. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po narkotyki (także i te, które można kupić oficjalnie, np. dopalacze) nie zdając sobie często w pełni sprawy z bolesnych konsekwencji tej decyzji. Celem Stowarzyszenia KARAN jest przestrzegać przed narkomanią, ale także pomagać w wyjściu z nałogu, dawać wsparcie potrzebującym oraz poszerzać wiedzę, szczególnie młodych, na temat narkomanii.

Działalność Stowarzyszenia realizowana jest w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, ogólnopolskiego programu zapobiegania narkomanii HIV / AIDS.