Ruch KARAN powstał w 1987r. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN to kontynuacja i rozszerzenie działań Ruchu. Swoją działalność zarejestrowało w 1992 roku. Obie inicjatywy zapoczątkował ksiądz Bronisław Paweł Rosik – Pallotyn.

Elbląski oddział KARAN został zarejestrowany, u Wojewody Elbląskiego 28.02.1995 roku. Od początku działalności przewodniczącym oddziału jest ksiądz Edward Rysztowski. Zastępcą przewodniczącego jest Małgorzata Magdalena Decyk. Swoją działalność elbląskie stowarzyszenie rozpoczęło od prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w kościele Bożego Ciała, która istnieje do dnia dzisiejszego. W ramach prowadzonej działalności 5 listopada 1998 roku powołano placówkę szkoleniową, zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty – Centrum Profilaktyki KARAN. Pierwszym Dyrektorem została Psycholog – Katarzyna Truszkowska. Po wieloletnich staraniach we wrześniu 2003 roku zarejestrowano w Centrum Zdrowia Publicznego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza”, w którym realizowano zadania w zakresie stacjonarnego leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, poradni uzależnień od substancji psychoaktywnych i współuzależnienia. Pierwszy pacjent do ośrodka stacjonarnego został przyjęty 9 listopada 2003r. 1 kwietnia 2004 roku została otwarta Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.