Ośrodek oferuje możliwość terapii w formie grupowej:

  1. Grupa dla osób DDA – spotkania od września 2023r.
  2. Grupa dla osób współuzależnionych – wtorek godz. 17:30
  3. Psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych – poniedziałek godz. 17:00