1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
  2. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – I Poziom Referencyjny,
  3. Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
  4. Poradnia Leczenia Uzależnień,
  5. Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień,
  6. Ośrodek Rehabilitacyjny dla  Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.

Kontakt: ul. Królewiecka 197, 82-300 Elbląg tel. 885-496-949