Świetlice socjoterapeutyczne Stowarzyszenia KARAN

Świetlice socjoterapeutyczne

Do Świetlic Socjoterapeutycznych uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, niepełnych, z problemem alkoholowym, w których występują takie zjawiska jak: bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci mają problemy z nauką w szkole, mają zaburzone zachowania. Niektóre doświadczyły bardzo silnych urazów emocjonalnych. Dzieci te kierowane są do świetlicy przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów.

Staramy się zapewnić dzieciom:

 • przebywanie w życzliwym, pogodnym, bogatym w wartości i uporządkowanym środowisku,
 • pomoc w zakresie nauki szkolnej,
 • ciepły posiłek - obiadokolacja,
 • zmniejszenie zagrożenia narkomanią i alkoholizmem,
 • korygowanie urazów psychicznych,
 • organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
 • organizacja zajęć okolicznościowych i integracyjnych (Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka),
 • możliwość rozwijania zainteresowań: plastycznych, sportowych, teatralnych,
 • naukę umiejętności nawiązywania kontaktów.

W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci m.in. intelektualne, plastyczne, muzyczne, sportowe. Ma miejsce reedukacja, jak i indywidualne lub grupowe zajęcia z psychologiem. Szczególnie jednak ważne są zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w placówce. Świetlica jest czynna pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach.

ZAKRES I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 1. Zajęcia świetlicowe w ciągu roku szkolnego.
 2. Praca z rodzicami dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym.
 3. Kolonie letnie.

Kliknij żeby powiększyć

Celem programu jest stworzenie dzieciom warunków do pełnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa oraz skorygowanie urazów psychicznych u dzieci. 

Program pracy we wszystkich ośrodkach przewiduje zajęcia świetlicowe w ciągu roku szkolnego oraz wyjazd wakacyjny. Program ten realizują pracownicy merytoryczni doświadczeni w pracy z dziećmi oraz grupy.

Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN
kościół Bożego Ciała
82-300 Elbląg ul. Robotnicza 29
tel. 55 235 75 53